Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Κηπιά Καβάλας Τ.Κ.64100
  • +30 25920 51151 – 51400
  • info@c-design.gr

Design Objects

 

Marble and stone reinvented, apart from their conventional use and becomes an object of design. Original, unique objects designed with inspiration, creativity and high aesthetics.